Internetaanbieders moeten voortaan ook NAW-gegevens van klanten afstaan als hun daad onrechtmatig ‘zou kunnen zijn’. Deze uitspraak van de Hoge Raad vanmorgen is koren op de molen van de Stichting Brein tegen muziek-uploaders. Lees verder op de site van Netkwesties »
Webtic, het bedrijf waarbinnen ik samenwerk met anderen, biedt ook hosting aan. Concreet betekent dit dat we indien het “voldoende aannemelijk” is dat een uiting van een opdrachtgever op een van onze servers onmiskenbaar onrechtmatig “zou kunnen zijn” en de persoon of instantie die zich hierdoor benadeeld voelt ons om de persoonsgegevens van de opdrachtgever kan en mag vragen. Maar wat is nu onmiskenbaar onrechtmatig? Hoe kun je als bedrijf nu rechtertje gaan spelen? Dat is toch schier onmogelijk…
Dit dilemma is door Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat gespecialiseerd in internetrecht, goed onder woorden gebracht. ‘Dit maakt het leven van een provider er niet eenvoudig op. Door van een aanbieder te eisen dat hij beoordeelt of een uiting onrechtmatig kán zijn, komt hij op de stoel van de rechter te zitten’. Alberdingk Thijm vreest dat providers sneller omstreden websites zullen censureren. Lees verder bij Solv, advocatenkantoor gespecialiseerd in technologie, media en communicatie »