Treemaps, een manier om patronen zichtbaar te maken

| | Treemaps, een manier om patronen zichtbaar te maken

Treemaps, een manier om patronen zichtbaar te maken

Een treemap is een manier om binnen een kader een hiërarchische structuur zichtbaar te maken. Het maakt patronen in data zichtbaar. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld trends en ontwikkelingen zichtbaar worden.
Een voorbeeld van een treemap is bijvoorbeeld Newsmap, een applicatie die de patronen binnen GoogleNews zichtbaar maakt.
Picture%201.png
Een ander voorbeeld is de Gapminder World van Google.
Gapminderworld.png
Producten die gebaseerd zijn op het concept van treemaps:
Smart Money
Honeycomb van de HiveGroup
Heat Map Explorer van Labescape.
Gapminder.
Meer informatie over treemaps:
Treemap, University of Maryland
Dynamic treemap layout comparison
Treepmap.png
Boek:
Readings in Information Visualization: Using Vision to Think (Amazon)
Stuart K. Card, Jock D. Mackinlay, and Ben Shneiderman.
Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, CA
ISBN 1-55860-533-9

By | 2016-10-13T18:46:22+00:00 oktober 9th, 2007|Categories: Data en visualisatie|0 Comments

Leave A Comment