Data visualisatie, theorie

| | | Data visualisatie, theorie

De 4 grondbeginselen van een grafiek

2016-10-13T18:46:21+00:00

Op 28 januari 1986 explodeerde de Challenger door een lekkende O-ring. Onderzoek na de ramp liet zien dat dit veroorzaakt werd door een lekkende O-ring. [...]

De 4 grondbeginselen van een grafiek2016-10-13T18:46:21+00:00

De drie ingrediënten van een diagram

2016-10-13T18:46:21+00:00

Gegevensdragers bijvoorbeeld de kolommen in een staafdiagram of de cirkels in een belgrafiek. Ordeningsonderdelen bijvoorbeeld de assen, rasterlijnen of stramien. Tekst zoals titel, bijschriften, bronvermelding [...]

De drie ingrediënten van een diagram2016-10-13T18:46:21+00:00

Visualisatie opties

2016-10-13T18:46:21+00:00

Om zinvolle informatie in geordende data zichtbaar te maken kunnen deze met elkaar in verband worden gebracht. Je kunt dit doen door bijvoorbeeld het gemiddelde [...]

Visualisatie opties2016-10-13T18:46:21+00:00