Latebytes

| Latebytes

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

By | maart 24th, 2016|Categories: Latebytes, Milestones Webtic, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen|

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een [...]

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

By | december 24th, 2015|Categories: Designing for people, Latebytes, Mensgericht ontwerpen, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen|

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen [...]

Kennis zit in álle mensen, een introductie tot mensgericht ontwerpen

By | juni 7th, 2015|Categories: Latebytes, Mensgericht ontwerpen, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is [...]

Ontwerpen voor en door mensen

By | mei 31st, 2015|Categories: Designing for people, Latebytes, Mensgericht ontwerpen, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

Zo'n 30 jaar geleden, in de jaren '80 van de vorige eeuw was vormgeven grotendeels een solitair proces. Achter je eigen tafel schetste je ideeën, [...]

Friendship, trust and play are important elements of design

By | mei 24th, 2015|Categories: Latebytes, Mensgericht ontwerpen, Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

A TED talk from Tim Brown (IDEO) from 2008: friendship, trust, play and the way we learn as young kids are important for innovation. Keeping [...]

How Digital is the EU in 2015?

By | maart 17th, 2015|Categories: Informatie en visualisatie, Leren leren|

How Digital is the EU in 2015? The European Commission has published new data analysing and ranking how digital EU member states are. [...]

Handvatten voor een efficiënter ontwerpproces

By | december 24th, 2014|Categories: Informatie en vormgeving|

Komt een goed ontwerp tot stand door hard werken of is het een gave van de ontwerper en kun je het niet leren? Of het [...]

Infographic: How memory works

By | december 3rd, 2014|Categories: Informatie en visualisatie, Leren leren|

Reacties staat uit voor Infographic: How memory works

7 leerstijlen

By | september 18th, 2014|Categories: Informatie en visualisatie, Leren leren|

Learning styles in education are the systematic differences in individuals' natural or habitual pattern of acquiring and processing information in learning situations.  A core concept [...]

De invloed van een goede industrieel ontwerper

By | september 16th, 2014|Categories: Trends en maatschappelijke ontwikkelingen, Usability|

Als industrieel ontwerper bedenk en ontwerp je producten die het leven van veel mensen kan vereenvoudigen. Je denkt hierbij na over hoe je een nieuw product kan vereenvoudigen en vergemakkelijken. Of je bedenkt een totaal nieuw product waar nog nooit iemand aan gedacht heeft. Het nieuwe product moet er esthetisch (zoek maar op ;-)) uitzien, eenvoudig in gebruik zijn en een goede levensduur hebben. Je hebt dus kennis nodig over techniek en vormgeving maar ook over de mensen die het gaan gebruiken.