An internet company for significant positive change 2017-02-23T09:08:12+00:00

Welcome at Webtic, an internet company that can bring significant positive change

4 casestudy’s

Blog van Nique over vormgeving, informatie en onze veranderende maatschappij

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een project dat uit meerdere onderdelen bestaat... ... dat dermate omvangrijk [...]

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continue proces van groei. Hiervoor is [...]

Blog van Paul over programmeren, code en andere brainfarts die om de een of andere reden op enig moment een bepaalde relevantie lijken te hebben

Just LOAD CSV it

For a recent project I just needed a list of countries for a user to be selected. https://github.com/lukes/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes/blob/master/all/all.csv Fills the need perfectly; now how to get that into Neo? When googling around it probably takes [...]

Graphing on the edge

Neo just released their 3.1 version; although I was using it for development already it's always good to update the production servers as soon as a known stable new version is available. For some projects I [...]

Webtic’s workflow for bigger projects

Projects big and small are welcome and all elements can be purchased separately