Welcome at Webtic, an internet company that can bring significant positive change

We have a long history rooted in hacking with a great passion for design. Our main drive is always to bring more to a project than expected, and to build an innovative product together with all the people involved.

What in the world is Webtic?

4 casestudy’s

Blog van Nique over vormgeving, informatie en onze veranderende maatschappij

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een project dat uit meerdere onderdelen bestaat... ... dat dermate omvangrijk [...]

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continue proces van groei. Hiervoor is [...]

Blog van Paul over programmeren, code en andere brainfarts die om de een of andere reden op enig moment een bepaalde relevantie lijken te hebben

Dealing with Neo4J 3.1 BETA gotcha’s

Inspired by yesterdays Graph meetup on the new features of Neo4J I decided to bite the bullet and switch our current development for the Historiana project to the new beta Neo4J 3.1. Any moment is the [...]

Chopping a Script

For years I've been using Draytek routers for various reasons. The interface is useable for people who aren't fulltime doing IP routing and easy to configure. They are also very reliable and well priced unlike [...]

Webtic’s workflow for bigger projects

Projects big and small are welcome and all elements can be purchased separately