Welcome at Webtic, an innovative internet company

We have a long history rooted in hacking and a great passion for design. Our main drive is always to bring more to a project than expected, and to build an innovative product together with all the people involved.

4 casestudy’s

Blog van Nique over vormgeving, informatie en onze veranderende maatschappij

In 5 stappen naar een goede online samenwerking

Tips en tools gebaseerd op de ervaringen opgedaan tijdens de samenwerking met meerdere Europese partijen Online samenwerken met een wisselende groep mensen... ... aan een project dat uit meerdere onderdelen bestaat... ... dat dermate omvangrijk [...]

Design thinking, een menselijke ideeënmachine?

We leven in tijden van elementaire veranderingen die vragen om een nieuwe manier van ideeën aandragen. Er is vraag naar een breder palet van oplossingen die bijdragen aan een continue proces van groei. Hiervoor is [...]

Kennis zit in álle mensen, een introductie tot mensgericht ontwerpen

Van agrariër via fabrieksarbeider naar kenniswerker, onze maatschappij is in rap tempo aan het veranderen. Een beetje gechargeerd natuurlijk maar dat er iets aan het veranderen is is duidelijk. We worden ons er steeds meer bewust dat de menselijke [...]

Blog van Paul over programmeren, code en andere brainfarts die om de een of andere reden op enig moment een bepaalde relevantie lijken te hebben

Chopping a Script

For years I've been using Draytek routers for various reasons. The interface is useable for people who aren't fulltime doing IP routing and easy to configure. They are also very reliable and well priced unlike [...]

Sleeping on the beach

When migrating data from legacy systems to Neo4J there are various ways to choose from. There is this high-speed specialised import tool /usr/bin/neo4j-import which offline prepares a database from a collection of CSV files. A great [...]

Adding magic by automation

Working on several projects at once can be a bit hectic at times. But it also creates the opportunity to stand back for a moment and notice shared characteristics. At the moment I am working [...]

Webtic’s workflow for bigger projects

Projects big and small are welcome and all elements can be purchased separately